над 18 години опит в строителството
 
Новини

Отпушване на канализация

Допълнителни дейности Цена в лева без ДДС        
1. Отпушване на хоризонтална канализация от  Ф 110 до Ф 300  2,01/ до 20 м        
3,89/до 50 м        
5,55/до 100 м        
2. Отпушване на хоризонтална канализация над Ф 300 3,56/ до 20 м        
4,12/до 50 м        
4,89/до 100 м        
3. Отпушване на вертикална канализация 8,00/етаж        
4. Отпушване на мивки, тоалетни, сифони, писоари 12,34/бр.        
5. Изсмукване на шахти с камион  234,00/курс        
6. Ръчно почистване на шахта  44,89/бр.        
7. Наем на авто вишка 34,90/час        
8. Посещение на квалифициран ел.техник с цел поддръжка 8,88/час        
58,00/ден            « всички новини
София 1233, ул. "Охрид" 22-24, тел.: 02 427 24 07, 0885 08 42 25,
0700 11 119, е-маil: office@decostroy.com