над 18 години опит в строителството
 

ISO 9001:2008

ISO 14001:2004

BH OHSAS 18001:2007
София 1233, ул. "Охрид" 22-24, тел.: 02 427 24 07, 0885 08 42 25,
0700 11 119, е-маil: office@decostroy.com