над 18 години опит в строителството
 
За контакти

Централен офис
София 1233, ул. Охрид 22-24
тел.: 02 427 24 07, 0885 08 42 25;
0700 11 119
е-маil: office@decostroy.com


Магазин:
София,
кв. Бъкстон, ул. Майор Горталов 5
тел.: 02 427 24 07, 0885 08 42 25;
0700 11 119

София 1233, ул. "Охрид" 22-24, тел.: 02 427 24 07, 0885 08 42 25,
0700 11 119, е-маil: office@decostroy.com