над 18 години опит в строителството
 
Наши клиенти са:


Построяване и поддръжка на магазини на Виваком. През 2009 година фирмата е изградила 56 магазина. От началото на 2010 година до момента са построени 6 магазина.
Изграждане, преустройство и поддръжка на банкови клонове.
 
 
   

 

София 1233, ул. "Охрид" 22-24, тел.: 02 427 24 07, 0885 08 42 25,
0700 11 119, е-маil: office@decostroy.com