над 18 години опит в строителството
 

От 4 години специализираме в областта на фасилити мениджмънта. Обхващаме всички дейности по поддръжката и управлението на непроизводствените активи на всяка една компания - почистване, безопасност, сградни инсталации, BMS системи, CAFM системи, телекомуникации, ОВК, енергийна ефективност, паркинг системи, пожарна безопасност и др.

Фасилити мениджмънта осигурява комфортна среда на живущите или работещите в дадената сграда.

Разнообразните изисквания на пазара и нашите клиенти, с ни кара постоянно да подобряваме и развиваме услугите, които предлагаме.

Наши клиенти са:

Част от услугите които предлагаме в областа на фасилити мениджъмънта :

  • Осигуряване на вътрешния ред в сградите, общите части и съоръженията на обекта
  • Оказване на всякакъв вид помощ на собствениците/наемателите
  • Техническо поддържане на общите части на сградите и инсталациите, паркингите и площадките
  • Организиране на 24 часова сигурност
  • Организиране на санитарно хигиенните услуги в сградите и в общите части
  • Получаване и съхраняване на кореспонденцията за собственика или наемателя, предаване на посочено лице
  • Заплащане на местни данъци и такси от името на собственика за недвижим имот
  • Транспортни услуги

Фирмена презентация на дружеството на английски >>

София 1233, ул. "Охрид" 22-24, тел.: 02 427 24 07, 0885 08 42 25,
0700 11 119, е-маil: office@decostroy.com